Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. Marceli Kosman

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 29 grudnia 2023 roku zmarł w wieku 82 lat

prof. dr hab. Marceli Kosman

Profesor zwyczajny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kierownik Zakładu Dziennikarstwa (1987-2003)
oraz Zakładu Kultury Politycznej (2003-2012)
w Instytucie, a następnie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego (2017).

Dyrektor Biblioteki Kórnickiej (1976-1982),
Profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1983-1993),
Profesor i Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (1996-2008).

Historyk – badacz dziejów Polski, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Litwy,
stosunków wyznaniowych oraz dziejów kultury polskiej od późnych wieków średnich
do końca czasów nowożytnych.
Politolog – badacz kultury politycznej i jej miejsca
w edukacji politycznej społeczeństwa.
Autor ponad 1700 monografii i innych prac naukowych.
Niestrudzony autor podręczników, eseista i popularyzator nauki.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami
i nagrodami państwowymi.

Odszedł wybitny naukowiec i szanowany nauczyciel akademicki,
promotor 20 doktorów,
wychowawca wielu pokoleń studentów.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie Pana Profesora
składamy wyrazy współczucia.

Rektor i Senat
Dziekan i społeczność akademicka
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Pogrzeb odbędzie się 11 stycznia 2024 r. o godz. 11:10 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.