Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. Robert H. Grubbs

Z żalem zawiadamiamy,

że zmarł prof. Robert H. Grubbs, doktor honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2009), laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (2005), członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk, jeden z najwybitniejszych uczonych, wizjoner oddany bezgranicznie nauce, autorytet w dziedzinie chemii metaloorganicznej i katalizy, autor wielu wybitnych dzieł naukowych, człowiek o wielkich zasługach dla UAM

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor i Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu