Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. Stanisław Wykrętowicz

Z żalem zawiadamiamy,

że 30 października 2022 r.  zmarł w wieku 96 lat prof. dr hab. Stanisław Wykrętowicz, profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych (1972-1976), kierownik Zakładu Polityki Społeczno-Gospodarczej.

Znakomity badacz administracji publicznej, samorządu gospodarczego i zawodowego, autor wielu prac naukowych.

Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz Komitetu Nauk Historycznych, wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami i nagrodami państwowymi.

Odszedł szanowany uczony i nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy współczucia.

Rektor i Senat, Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Pogrzeb odbędzie się 10 listopada 2022 r. o godz. 11.10 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.