Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. Stefan Paszyc

Z żalem zawiadamiamy,

że dnia 12 stycznia 2022 r. zmarł w wieku 97 lat prof. dr hab. Stefan Paszyc, emerytowany profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od roku 1968 do przejścia na emeryturę w roku 1995 nieprzerwanie kierował Zakładem Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UAM. Był Z-cą Dyrektora ds. naukowych Instytutu Chemii (1969-1976), Kierownikiem Środowiskowego Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej (1972-1978), Prorektorem ds. naukowych i współpracy z zagranicą (1982-1984), Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1988 -1991).

Uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z odejściem Profesora Stefana Paszyca polska chemia poniosła wielką stratę.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor i Senat, Dziekan wraz z całą społecznością Wydziału Chemii UAM.


Msza Święta odprawiona zostanie w Kościele Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu, przy ul. Kartuskiej 33, w sobotę, 22 stycznia 2022 r., o godz. 11:00. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się o godz. 12:00 na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.