Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. UAM dr hab. Ignacy Kuźniak

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,

że w dniu 3 maja 2023 r. zmarł

Prof. UAM dr hab. Ignacy Kuźniak

Profesor Wydziału Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń pedagogów,
badacz pedagogiki szkoły i dydaktyki,

prodziekan na WSE UAM w latach 1999-2005,
wieloletni zasłużony pracownik
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z chwilą śmierci Pana Profesora
polska społeczność pedagogów i badaczy nauk o edukacji
poniosły wielką stratę.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor i Senat,
Dziekan i społeczność Wydziału Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 12 maja 2023 r. o godz. 12:00 w kaplicy na cmentarzu Nowina w Poznaniu (ul. Nowina 1).