Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. UAM dr hab. Piotr Kraszewski

Z żalem zawiadamiamy,

że 10 lipca 2022 r. zmarł prof. UAM dr hab. Piotr Kraszewski. Historyk, politolog, profesor senior Wydziału Historii UAM, współtwórca Instytutu Wschodniego UAM, w którym przez wiele lat  pełnił funkcję dyrektora naukowego. Zastępca dyrektora Zakładu Badań Narodowościowych PAN, Członek Prezydium Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią PAN. Zasłużony dla rozwoju badań w zakresie historii najnowszej, międzynarodowych ruchów migracyjnych i stosunków międzynarodowych. Autorytet w dziedzinie badań polonijnych. Odszedł od nas człowiek wielkiej dobroci, wiedzy i kultury. Wspaniały nauczyciel akademicki, promotor, ceniony wykładowca i wychowawca  wielu pokoleń wschodoznawców i historyków. Pan Profesor był wzorem rzetelnej postawy naukowej i pasji badawczej, realizowanej z oddaniem dla dobra wspólnego.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora wyrazy serdecznego współczucia składają Rektor i Senat, Dziekan i Społeczność Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 18 lipca 2022 r., o godz. 11:50 na Cmentarzu Junikowskim.