Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. Wacław Strykowski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiam,

że dnia 7 marca 2024 roku zmarł

Profesor Wacław Strykowski

z Wydziału Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Były Dziekan Wydziału Nauk Społecznych (1985-1987),
wybitny naukowiec, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń pedagogów,
specjalista w zakresie dydaktyki, technologii kształcenia, pedagogiki medialnej i pedeutologii,
wieloletni zasłużony pracownik
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z chwilą śmierci Pana Profesora
polska pedagogika i nauki o edukacji
poniosły wielką stratę.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor i Senat,
Dziekan i Społeczność Wydziału Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 15 marca 2024 r., o godz. 11:15 w Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Naramowickiej 156 w Poznaniu. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się tego samego dnia o godz. 12:15 na Cmentarzu przy ul. Jasna Rola 44 w Poznaniu