Data publikacji w serwisie:

Zmarł profesor Antoni Smuszkiewicz

Z żalem zawiadamiamy,

że 14 października 2021 r. odszedł ze społeczności akademickiej prof. zw. dr hab. Antoni Smuszkiewicz, mistrz literaturoznawców, dydaktyków, nauczycieli polonistów.

Od 1999 do 2005 roku wspaniały dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, w latach 1991-2008 kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej, wieloletni Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, przewodniczący jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego, inicjator badań nad polską literaturą fantastycznonaukową, wybitny znawca literatury dla dzieci i młodzieży.

Żegnamy człowieka wielkiego, skromnego i niezwykle życzliwego dla wszystkich.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Prorektorzy i Senat, Dyrektorzy i społeczność Instytutu Filologii Polskiej, Dziekani i wspólnota Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 października br.: Msza św. pogrzebowa odbędzie się w kościele parafialnym na os. Piastowskim o godz. 10:00, pogrzeb o godz. 12:00 na Miłostowie (od ul. Warszawskiej).