Data publikacji w serwisie:

Zmarł profesor Henryk Olszewski

Z żalem zawiadamiamy,

że 19 sierpnia 2021 r. zmarł profesor dr hab. dr h.c. multi Henryk Olszewski, profesor Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mistrz nauk o ustroju, myśli i kulturze politycznoprawnej Polski i Niemiec, wybitny historyk prawa i badacz dziejów nauki, autorytet w dziedzinie doktryn polityczno-prawnych, historyk ustroju państwa i prawa, autor wybitnych dzieł naukowych, nauczyciel wielu pokoleń prawników polskich.

Prodziekan i dziekan Wydziału Prawa i Administracji (1969-1975), kierownik Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych (1967-2002), redaktor naczelny „Czasopisma Prawno-Historycznego” (1977-2015), członek Komitetu Godności Honorowych UAM.

Od 1998 członek korespondent, a od 2007 członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiej Akademii Umiejętności, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek Rady Naukowej Biblioteki PAN w Kórniku, członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, członek Zespołu Nagród Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów. Prezes Kuratorium Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, wieloletni członek Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.

Uhonorowany najwyższymi odznaczeniami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis oraz Medalem Homini Vere Acadmico. Odznaczony przez Prezydium PAN Medalem Oswalda Balzera za całokształt twórczości  w zakresie historii ustroju Polski i dziejów stosunków polsko-niemieckich. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z chwilą śmierci Pana Profesora polska nauka prawa poniosła wielką stratę.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor i Senat,  Dziekan i Społeczność Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Pogrzeb odbędzie się 1 września o godz. 12.30 na Cmentarzu Junikowskim.