Data publikacji w serwisie:

Zmarł profesor Henryk Samsonowicz

Z żalem zawiadamiamy,

że 28 maja 2021 roku w Warszawie zmarł prof. Henryk Samsonowicz, jeden z najwybitniejszych współczesnych historyków polskich.

Profesor Henryk Samsonowicz urodził się 23 stycznia 1930 roku w Warszawie, związany był z Uniwersytetem Warszawskim (Instytutem Historycznym).

W latach 1966–1969 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1970–1974 został jego dziekanem. W latach 1975–1980 sprawował funkcję dyrektora Instytutu Historycznego UW, a karierę uniwersytecką uwieńczył w roku 1980 r, zostając rektorem Uniwersytetu Warszawskiego (1980‒1982). Poza uniwersytetem w latach 1977–1982 był prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego. W latach 1984–1989 przewodniczył Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Brał udział w obradach „Okrągłego stołu” jako przedstawiciel strony solidarnościowej, a w 1989 r. został ministrem edukacji narodowej w gabinecie Tadeusza Mazowieckiego. Był członkiem wielu międzynarodowych i polskich towarzystw naukowych. Za działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany – m.in. został odznaczony Krzyżem Oficerskim francuskiej Legii Honorowej (1984) oraz Orderem Orła Białego (2010).

W 2014 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadał profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi z inicjatywy Instytutu Historii godność doktora honoris causa.