Data publikacji w serwisie:

Zmarł profesor Jacek Gawroński

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. Jacka Gawrońskiego

Profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Członka Rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk,

jednego z Luminarzy Nauki naszego Uniwersytetu.

Mistrza dla wielu pokoleń poznańskich chemików.

Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor i Senat Uniwersytetu,

Dziekan i Rada wraz z całą społecznością

Wydziału Chemii UAM

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 8 kwietnia 2020 roku

o godz.13:50 na Cmentarzu Junikowskim.