Data publikacji w serwisie:

Zmarł profesor Jerzy Konarski

Z żalem zawiadamiamy,

że dnia 8 września 2021 roku zmarł w wieku 85 lat prof. dr hab. Jerzy Konarski, emerytowany profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Był uznanym badaczem i ekspertem w zakresie spektroskopii teoretycznej, cenionym przez studentów znakomitym wykładowcą. Swoim entuzjazmem potrafił zarażać młodych. Wychował kilka pokoleń młodych badaczy. Od roku 1978 do przejścia na emeryturę nieprzerwanie kierował Zakładem Chemii Teoretycznej na Wydziale Chemii UAM. Uczestniczył w pracach wielu komisji i gremiów wydziałowych, uczelnianych i ogólnopolskich.  Był Prodziekanem Wydziału Chemii  (1981-1984), Dziekanem Wydziału Chemii (1988-1990), Prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1998-2003).

Wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Z odejściem Profesora Jerzego Konarskiego polska chemia poniosła wielką stratę.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor i Senat, Dziekan wraz z całą społecznością Wydziału Chemii UAM.


Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 11 września o godz. 9:00 w kościele Objawienia Pańskiego w Poznaniu (ul. Miastkowska), pogrzeb odbędzie się o godz. 10:00 na cmentarzu w Skórzewie.