Data publikacji w serwisie:

Zmarł profesor Jerzy Tyranowski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,

że 8 marca 2020 r. zmarł w wieku 78 lat

Prof. dr hab. Jerzy Tyranowski,

emerytowany Profesor Wydziału Prawa i Administracji UAM,

długoletni pracownik i Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych, wybitny przedstawiciel poznańskiej szkoły prawa międzynarodowego,

realizujący swoje badania naukowe z prawdziwą pasją i oddaniem.

Nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów,

życzliwy opiekun i przewodnik młodej kadry naukowej.

Człowiek bardzo zaangażowany w sprawy publiczne.

Odszedł od nas uczony o wielkim autorytecie,

Człowiek wielkiej wiedzy i kultury,

pełen wrażliwości i życzliwości, o sercu otwartym na ludzi.

Wraz ze śmiercią Profesora

nauka polska i Społeczność Uniwersytetu poniosły wielką stratę.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego Profesora wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor i Senat,

Dziekan i Społeczność Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 13 marca 2020 r. o godz. 12.00 na cmentarzu parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Suchym Lesie przy ul. Borówkowej.