Data publikacji w serwisie:

Zmarł profesor Kazimierz Jurga

Z żalem zawiadamiamy,

że 26 stycznia 2021 roku zmarł w wieku 85 lat prof. dr hab. Kazimierz Jurga, profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, niekwestionowany autorytet w obszarze spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego, wieloletni Kierownik Zakładu Fizyki Wysokich Ciśnień Wydziału Fizyki UAM.

Odszedł od nas człowiek ogromnej dobroci, skromności, wiedzy i kultury. Wspaniały nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca i wychowawca wielu pokoleń fizyków. Pan Profesor był wzorem rzetelnej postawy naukowej i pasji badawczej, realizowanej z oddaniem dla dobra naszej Uczelni. Wraz ze śmiercią Pana Profesora nauka polska i społeczność Uniwersytetu i Wydziału poniosły wielką stratę.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor i Senat, Dziekan i społeczność Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu