Data publikacji w serwisie:

Zmarł profesor Włodzimierz Sobkowiak

Z żalem zawiadamiamy,

że 30 marca 2021 r. zmarł prof. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak, językoznawca, specjalista w zakresie wymowy języka angielskiego, leksykografii oraz nauczania języka przy użyciu komputera i Internetu. Przez całe swoje życie zawodowe był związany z Wydziałem Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pozostanie w naszej pamięci jako znakomity, podziwiany przez studentów wykładowca, szanowany współpracownik, wnikliwy i dociekliwy badacz, niezawodny Przyjaciel.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor i Senat, Dziekana Wydziału Anglistyki wraz z całą społecznością Wydziału.


Uroczystości pogrzebowe Profesora Włodzimierza Sobkowiaka odbędą się 9 kwietnia 2021 r. o godz. 14.15 na Cmentarzu Miłostowo (od ul. Gnieźnieńskiej).