Data publikacji w serwisie:

Zmarła dr Wrócisława Bergandy

Z żalem zawiadamiamy,

że 28 września 2021 r. zmarła dr Wrócisława Bergandy – wybitna historyk chemii, znakomity dydaktyk, znawczyni historii badań chemicznych środowiska, popularyzatorka.

Dr Wrócisława Bergandy w1964 r.  ukończyła studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a w roku 1972 uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. W 1982 r. przeszła do Zakładu Dydaktyki Chemii, kierowanego przez prof. Andrzeja Burewicza, gdzie jako starszy wykładowca z entuzjazmem podjęła wyzwania dydaktyczne, pogłębiając wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i dydaktyki chemii, rozwijając także swoje zainteresowania badawcze w dziedzinie historii chemii. Jej szczegółowe, osobiste, badawcze rozpoznania obszaru historii chemii skupiły się na historii prawa okresowości, tworzenia podstaw, potwierdzenia mechanizmów teoretycznych i wreszcie percepcji tej doktryny w dydaktyce chemii.
Drugi obszar jej zainteresowań dotyczył historii badań chemicznych środowiska. Jest autorką wielu pozycji literaturowych: podręcznika akademickiego „Od alchemii do chemii kwantowej", podręcznika „Dydaktyka chemii", książki na jubileusz muzealnictwa wielkopolskiego „Nie sobie, lecz następcom", a we współpracy z prof. Henrykiem Koroniakiem przygotowała „Dzieje chemii na Uniwersytecie Poznańskim" poszerzone o szeroki wstęp historyczny, omawiający początki i rozwój nauczania chemii w Poznaniu, oraz przede wszystkim akademickie tradycje badań i nauczania chemii oraz imienne listy absolutoryjne. Po zakończeniu pracy naukowo-dydaktycznej wygłosiła serię wykładów nie tylko dla studentów, ale również m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
W latach 90. dr Bergandy przez kilka kadencji pełniła funkcję sekretarza Sekcji Dydaktyki i Historii Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Przygotowała opracowanie „Dzieje Oddziału Poznańskiego PTCh", z historią Oddziału i spisami jego członków od 1921, czyli momentu utworzenia tego Oddziału w nowopowstałym Uniwersytecie Poznańskim. Jako admiratorka i popularyzatorka postaci i dokonań Marii Skłodowskiej-Curie, ceniła sobie szczególnie Medal PTCh z wizerunkiem tej Uczonej, którym została uhonorowana. Pełniła również funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu, popularyzując osiągnięcia chemii w kontekście historii sztuki.

Pogrzeb odbędzie się 5 października o godz. 14:00 na cmentarzu przy ul. Lutyckiej.
Msza św. w intencji zmarłej odprawiona zostanie 5 października o godz. 18:00 w Kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry w Poznaniu.