Data publikacji w serwisie:

Zmarła prof. Barbara Kasprzakowa

Z żalem zawiadamiamy,

że 29 marca 2023 roku zmarła

Prof. Barbara Kasprzakowa

wybitna dydaktyczka, znawczyni twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, Mirona Białoszewskiego i literatury dziecięcej, prekursorka oryginalnego nauczania kontekstualnego w szkole.

Dociekliwa badaczka „dziecięcych taktyk czytania”. Humanistka, która wnikliwie analizowała korespondencję sztuk, w tym szczególnie bliskie jej pogranicze muzyki i literatury. Autorka nowatorskich podręczników do nauczania języka polskiego.

Promotorka i recenzentka wielu prac doktorskich.
Od roku 1990 pracowała w Instytucie Filologii Polskiej w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego.

Pani Profesor pozostanie autorytetem dla wielu pokoleń filologów i nauczycieli.

Bliskim i Przyjaciołom Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor i Senat,
Dziekan i Społeczność Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu