Data publikacji w serwisie:

Zmarła prof. dr hab. Iwona Kokorniak

Z żalem zawiadamiamy,

że 20 lipca 2022 roku zmarła prof. UAM dr hab. Iwona Kokorniak z Wydziału Anglistyki.

Prof. Iwona Kokorniak była członkinią Zakładu Językoznawstwa Kognitywnego na Wydziale Anglistyki, specjalizującą się szczególnie w teorii Gramatyki Kognitywnej. W swej pracy naukowej poświęciła się badaniom zarówno teoretycznym, jak i korpusowym różnych aspektów struktury gramatyczno-leksykalnej języka angielskiego i polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem semantyki przyimków, gramatykalizacji przedrostków oraz modelowania aspektowego czasowników mentalnych.

Była uznaną wykładowczynią-dydaktykiem.

Prof. Iwona Kokorniak pełniła na przestrzeni lat wiele funkcji na Wydziale Anglistyki, poczynając od koordynowania programu praktycznej nauki języka angielskiego na kierunku: Filologia Rosyjsko-Angielska, poprzez pełnienie obowiązków Kierowniczki Zakładu Językoznawstwa kognitywnego, aż po kierowanie prestiżowym interdyscyplinarnym programem studiów doktorskich POWER na Wydziale Anglistyki. Była też aktywnie zaangażowana w działalność Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.