Data publikacji w serwisie:

Zmarła prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska

Z żalem zawiadamiamy,

że w dniu 10 lutego 2022 r. zmarła w wieku 77 lat prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska, profesor i absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od początku swej kariery związana z Katedrą Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w latach 1993-1996, wybitna znawczyni prawa cywilnego, autorka wielu znaczących koncepcji cywilistycznych.

Odeszła od nas wspaniała uczona, ceniona wykładowczyni i wychowawczyni wielu pokoleń prawników. Pani Profesor była wzorem rzetelnej postawy naukowej i pasji badawczej, realizowanej z oddaniem dla dobra wspólnego.

Rodzinie Zmarłej i Bliskim wyrazy współczucia składają Rektor i Senat, Dziekan i społeczność Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 17 lutego 2022 r. o godz. 14.30 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.