Data publikacji w serwisie:

Zmarła prof. dr hab. Urszula Jorasz

Z żalem zawiadamiamy,

że w dniu 16 lipca 2021 roku zmarła prof. dr hab. Urszula Jorasz. Profesor Katedry Akustyki Wydziału Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorytet w obszarze psychoakustyki wieloletni pracownik Katedry Akustyki.

Odeszła od nas osoba ogromnej dobroci, skromności, wrażliwości, wiedzy i kultury. Wspaniały nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca  i wychowawca wielu pokoleń akustyków. Pani Profesor była wzorem rzetelnej postawy naukowej i pasji badawczej, realizowanej z oddaniem dla dobra naszego Uniwersytetu. Wraz ze śmiercią Pani Profesor nauka polska i społeczność Uniwersytetu, Wydziału Fizyki oraz Katedry Akustyki poniosły wielką stratę.

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor i Senat, Dziekan Wydziału Fizyki z Radą Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia, Kierownik Katedry Akustyki z pracownikami, doktorantami i studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 29 lipca 2021 r. o godz. 12.00 na cmentarzu Górczyńskim.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona tego samego dnia o godz. 10.30 w kościele p.w. św. Karola Boromeusza na os. Pod Lipami w Poznaniu.