Data publikacji w serwisie:

Zmarła profesor Bożena Chrząstowska

Z żalem zawiadamiamy,

że 10 listopada 2020 roku zmarła prof. Bożena Chrząstowska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, polonistyczna Mistrzyni wielu literaturoznawców i nauczycieli, działaczka opozycji demokratycznej w latach 80.

Wieloletnia redaktor naczelna „Polonistyki” stworzyła poznańską szkołę dydaktyki polonistycznej, za pracę dydaktyczną uhonorowana doktoratem honoris causa. Za wkład w dialog i pojednanie polsko-niemieckie otrzymała Federalny Krzyż Zasługi na Wstędze. Odznaczona medalem Homini Vere Academico była autentycznym Człowiekiem Uniwersytetu, ale i Człowiekiem Szkoły. Jak nikt inny umiała łączyć „oświecenie nauką” z dążeniem do „oświecenia innych”. Kilka pokoleń straciło niezależną, odważną, wyrazistą, żarliwą Nauczycielkę. Rodzinie i Bliskim Pani Profesor wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor i Senat,
Dziekan i Społeczność Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM


Msza święta żałobna zostanie odprawiona w czwartek, 19 listopada 2020 r. o godzinie 10:00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu, ul Grobla 1.

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Miłostowskim (od ul. Warszawskiej), 19 listopada 2020 r. o godz. 12:00.

Rodzina prosi Przyjaciół i Znajomych o nieprzynoszenie kwiatów, a w zamian przekazanie drobnych datków na rzecz podopiecznych Fundacji L’Arche. Zbiórka będzie prowadzona w kościele i na cmentarzu.