Data publikacji w serwisie:

Nowy rok akademicki w Uniwersytecie Otwartym UAM

Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczyna kolejny, już ósmy rok akademicki. Do tej pory zapisało się na nasze zajęcia ponad 33 tysiące osób, uruchomiono 616 kursów dla 12 066 słuchaczy.

Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczyna nowy rok akademicki. W pierwszym, jesiennym trymestrze w ofercie znajdzie się 89 kursów – te najpopularniejsze z poprzednich lat oraz wiele zupełnie nowych. Większość poprowadzonych zostanie w trybie zdalnym, ale spora ich część odbędzie się w trybie tradycyjnym, kontaktowym.

Pełna gama kursów wraz z ich opisami zaprezentowana zostanie na stronie internetowej Uniwersytetu Otwartego 15 września 2023 r., a dokładnie o północy z czwartku na piątek. Od tego momentu będzie też można zapisywać się na wybrane zajęcia.

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na wszystkie zajęcia będą trwały do 3 października. Zajęcia w tym trymestrze rozpoczną się w drugiej połowie października. W zajęciach Uniwersytetu Otwartego mogą więc brać udział wszyscy zainteresowani już od 16 roku życia, bez względu na poziom dotychczasowego wykształcenia.

Na zakończenie kursu słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wykładach, a po zdaniu egzaminu (dobrowolnego) uzyskuje dodatkowo świadectwo z osiągniętymi efektami kształcenia. Jest możliwość, że takie świadectwo poprzez system potwierdzania efektów kształcenia, zdobytych w formie poza formalnej i nieformalnej edukacji, może być zaliczone na poczet przyszłych studiów.

Więcej informacji na temat Uniwersytetu Otwartego odnaleźć można na stronie internetowej uo.amu.edu.pl, a także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).