Data publikacji w serwisie:

4,4 miliona złotych na badania dla Wydziału Fizyki UAM

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało 4,4 mln złotych na  realizację inwestycji pn.: „Układ do badań własności transportowych materiałów niskowymiarowych w ultraniskich temperaturach”. Wnioskodawcą był prof. UAM dr hab. Maciej Wiesner z Wydziału Fizyki.

Przyznane środki finansowe pozwolą na utworzenie interdyscyplinarnego laboratorium, w którym można będzie wykonywać badania własności fizycznych materiałów w ultraniskich temperaturach od 10 mK aż do 300K oraz silnych polach magnetycznych od 0 do 10 Tesli.

Profesor Maciej Wiesner pracuje w Zakładzie Fizyki Dielektryków. Współpracuje też z Centrum NanoBioMedycznym. Zajmuje się między innymi nanoelektroniką oraz transportem elektronów na grafenie. Wyniki jego prac były publikowane w „Ferroelectrics" oraz w „Physical Review B''.