Data publikacji w serwisie:

Biblioteka cyfrowa prac profesora Zbyszko Chojnickiego

Ponad 130 publikacji profesora Zbyszko Chojnickiego zostało zgromadzonych i udostępnionych w formie cyfrowej. To prace, które ukazywały się na przestrzeni lat 1957 -2011. Po raz pierwszy wszystkie zostały zebrane w jednym miejscu z dostępem dla każdego.

Niektóre publikacje mają już charakter historyczny, ale idee w nich zawarte są ciągle aktualne. Wiele prac profesora było przełomem w myśli geograficznej i formułowało nowe podejścia badawcze. Zbiór dzieł profesora Chojnickiego stanowi dziedzictwo naukowe polskiej geografii, które powinno być znane obecnym i przyszłym pokoleniom geografów.

Link do zbioru publikacji


Profesor Zbyszko Chojnicki (1928-2015) był jednym z najwybitniejszych polskich geografów, uznanym autorytetem o światowej renomie w dziedzinie teorii i metodologii geografii. Był twórcą poznańskiej szkoły naukowej nowoczesnej geografii społeczno-ekonomicznej. Profesor odegrał ważną rolę w kształtowaniu nowoczesnych trendów w tej dyscyplinie, a jego dokonania naukowe i działalność na forum międzynarodowym przyczyniły się do wzrostu znaczenia polskiej geografii w nauce światowej.