Data publikacji w serwisie:

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji na 2. miejscu zdawalności na aplikacje prawnicze

Na corocznej konferencji Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych omówiono wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2023 roku. Wydział Prawa i Administracji UAM znalazł się wśród najlepszych, zajmując drugą lokatę z wynikiem zdawalności na poziomie 74,1%.

Konferencja odbyła się 12 marca br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. W spotkaniu uczestniczyli dziekani i prodziekani prawie 40 uniwersytetów i uczelni wyższych prowadzących studia na kierunku prawo.

Podczas konferencji zaprezentowano szczegółową analizę wyników na aplikacje oraz profili kandydatów, którą od 2008 r. przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Najlepsze rezultaty osiągnęli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (zdawalność 80,8%). Na drugim miejscu znaleźli się absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,1%).  Kolejne, trzecie miejsce w klasyfikacji zajęli absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (71%).

W 2023 r. do egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło 6058 studentów z 54 polskich uczelni (25 publicznych i 29 niepublicznych) i z 8 uczelni zagranicznych.


Chcesz dołączyć do grona absolwentów i absolwentek prawa na UAM? Zapoznaj się z ofertą Wydziału Prawa i Administracji oraz zasadami rekrutacji na rok akademicki 2024/2025!