Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie do udziału w akcji społecznej „Nie-boska ambrozja”

W dniach 8-25 września br. przeprowadzona zostanie akcja społeczna pod nazwą „Nie-boska ambrozja”, której organizatorami są prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, dr Łukasz Grewling oraz dr Maciej Nowak z Wydziału Biologii UAM. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie mapy występowania roślin alergennych z rodzaju ambrozja w Poznaniu oraz przygotowanie raportu o zagrożeniu alergologicznym, którego źródłem są ziarna pyłku wytwarzane przez ambrozję.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że rodzaj ambrozja (Ambrosia) jest reprezentowany we florze Poznania przez jeden gatunek o nazwie ambrozja bylicolistna (A. artemisiifolia). Jako roślina wiatropylna produkuje ona ogromne ilości ziaren pyłku, które bardzo często wywołują reakcje alergiczne.

„Od wielu lat ziarna pyłku ambrozji notowane są w Poznaniu w powietrzu atmosferycznym, jednak ich obecność w relatywnie niskim stężeniu przypisujemy przede wszystkim tzw. dalekiemu transportowi. Tymczasem, w ostatnim okresie zaobserwowaliśmy nowe populacje rozproszone w różnych punktach miasta” – piszą na stronie internetowej AMUNATCOLL organizatorzy przedsięwzięcia – „Wydaje się, że dużą rolę w rozprzestrzenianiu tego gatunku ma człowiek i ptaki, które są karmione nasionami słonecznika. W miejscach uprawy tego gatunku (np. w Europie południowej) ambrozja często i masowo występuje na polach. Sprowadzane z tych regionów nasiona słonecznika są zanieczyszczone nasionami ambrozji, które zachowują zdolność do kiełkowania i dalszego rozwoju. Na tym etapie ekspansji tego groźnego dla osób uczulonych gatunku możliwości jego ograniczenia wydają się jeszcze bardzo duże. Warunkiem koniecznym jest dokładne rozpoznanie zasobów i rozmieszczenia ambrozji w mieście i okolicy.”.

Przedsięwzięcie składać się będzie z trzech etapów:

  • Webinarium pt. „Nie-boska ambrozja w Poznaniu: razem tworzymy mapę występowania najbardziej alergennej rośliny świata”; 8 września br. o godz. 16.00 za pośrednictwem platformy MS Teams (link do webinarium).
  • Poszukiwanie i kartowanie stanowisk ambrozji w Poznaniu z udziałem społeczeństwa, przy wykorzystaniu systemu AMUNATCOLL IT; 9-25 września br. Bliższe informacje na temat tej akcji można znaleźć na stronie AMUNATCOLL.
  • Przedstawienie Władzom m. Poznania rekomendacji dotyczących ograniczenia zagrożenia alergologicznego powodowanego przez ambrozję; 30 września br.

Zapraszamy do udziału w akcji wszystkich mieszkańców Poznania i okolic!

fot. AMUNATCOLL