Data publikacji w serwisie:

Ankieta dot. zdalnych praktyk - Projekt EPIDI

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dot. zdalnych praktyk. Badanie przeprowadzane jest w ramach międzynarodowego partnerskiego projektu EPIDI.

Ankieta skierowana jest do osób mających doświadczenie w:

  • odbywaniu (studenci i studentki),
  • organizacji i koordynowaniu (opiekunowie i opiekunki praktyk w administracji i na wydziałach, pracodawcy i pracodawczynie)

zdalnych lub hybrydowych praktyk.

Link do ankiety

Państwa spostrzeżenia, wrażenia, wnioski i rekomendacje będą niezwykle cenne i zostaną ujęte w formie podręcznika dobrych praktyk oraz narzędzi e-learningowych.

Badanie to przeprowadzane jest w ramach międzynarodowego partnerskiego projektu EPIDI realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Strasburgu i Instytutem Technologicznym w Karlsruhe oraz w partnerstwie z konsorcjum EPICUR.

Zapraszamy do udziału!