Data publikacji w serwisie:

Archiwum Pomocy na UAM

Na Wydziale Historii UAM utworzone zostało Archiwum Pomocy. Zapraszamy do nadsyłania materiałów dokumentujących akcje pomocowe i solidarnościowe. Szczegóły poniżej.

W związku z sytuacją na Ukrainie, można zaobserwować ogromną solidarność Polaków, którzy na różne sposoby chcą pomóc tym, którzy walczą na miejscu oraz tym, którzy uciekli przed wojną. Organizacja akcji i rozpowszechnianie informacji o nich odbywa się najczęściej poprzez Internet, szczególnie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Aby zachować ślady tej działalności, na Wydziale Historii UAM, w porozumieniu z prorektorem ds. współpracy międzynarodowej prof. Rafałem Witkowskim, zostało utworzone Archiwum Pomocy, we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Jego celem jest zebranie materiałów dokumentujących akcje pomocowe i solidarnościowe, w jakie włączają się studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu.

Archiwum Pomocy zachęca do włączenia się w tworzenie zbiorów. Na adres archiwumpomocy@amu.edu.pl można wysyłać:

  • zdjęcia lub filmy (również poprzez WeTransfer) z miejsc zbiórek i transportów (warto dodać również komentarz, gdzie i kiedy zostały one zrobione i co przedstawiają),
  • dokumenty i apele w formie elektronicznej,
  • screeny postów z mediów społecznościowych,
  • zdjęcia plakatów z podaniem daty i miejsca.

Koordynatorką Archiwum jest dr Magdalena Heruday-Kiełczewska.