Data publikacji w serwisie:

Archiwum Rafała Grupińskiego w zbiorach Biblioteki WFPiK

19 października 2021 roku w Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Rafał Grupiński – krytyk literacki, publicysta, wydawca, polityk i poseł na Sejm – w obecności Dziekana Wydziału prof. Tomasza Mizerkiewicza przekazał na ręce kierownika Biblioteki WFPiK dr. Józef Malinowskiego część własnego archiwum. Składa się ono z dokumentów, pism, druków urzędowych oraz publikacji z czasów gdy Rafał Grupiński studiował polonistykę na UAM.

Przekazany dar zawiera również korespondencję redakcyjną i prywatną, cenne manuskrypty literackie pochodzące z okresu kiedy Rafał Grupiński jako twórca i redaktor kierował (najpierw podziemnym) miesięcznikiem literackim „Czas Kultury”. W bogatym zbiorze rękopisów znajdują się m.in. listy od Stanisława Barańczaka, Jana Błońskiego, Izabeli Filipiak, Jerzego Giedroycia, Nataszy Goerke, Henryka Grynberga, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Czesława Miłosza, Andrzeja Stasiuka i Olgi Tokarczuk.

Ten szczodry i wspaniałomyślny dar w sposób niezwykle istotny wzbogaci historyczny zasób pism i materiałów źródłowych, które pozostaną w dyspozycji Biblioteki WFPiK i jej czytelników. Będą one znakomitym świadectwem życia literackiego „epoki stanu wojennego” oraz czasów transformacji ustrojowej z przełomu lat 80. i 90. XX wieku.

Fot. Stanisław Bitka