Data publikacji w serwisie:

Baza Wiedzy UAM dla pracowników i doktorantów

Baza Wiedzy UAM została wdrożona we wrześniu 2020 r. decyzją Jego Magnificencji Rektora UAM prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego w celu usprawnienia procesu zarządzania wiedzą na Uczelni, czyli ewidencjonowania, archiwizowania i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej oraz dokumentowania osiągnięć zawodowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Już we wrześniu 2019 roku rozpoczął się złożony proces migrowania i korygowania danych publikacyjnych za okres 2017-2019 z różnorodnych baz wydziałowych. Następny etap polega na uzupełnianiu Bazy Wiedzy UAM o nowsze publikacje. We wrześniu 2020 roku Zespół ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM przeprowadził import publikacji z bazy Scopus, dlatego część najnowszych publikacji znajdą Państwo w Bazie. Z uwagi na okres ewaluacji działalności naukowej priorytetem jest wprowadzanie danych o publikacjach od roku 2017.

Na stronie już można znaleźć obszerną listę wprowadzonych dotychczas prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także publikacji, raportów z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozpraw doktorskich, czy informację o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia. W systemie rejestrowane są informacje o dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów, gromadzone zgodnie z wymogami określonymi dla oceny pracowników i jednostek naukowych. W Repozytorium, stanowiącym ważną część systemu, są archiwizowane w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.

Zachęcamy pracowników oraz doktorantów do wprowadzania swoich publikacji - wszelkie instrukcje zamieszczone są na stronie Bazy.

Przejdź do Bazy Wiedzy UAM

.