Data publikacji w serwisie:

COVID-19 - wyniki konkursu na projekty badawcze

30 naukowców z UAM otrzyma 1,5 mln złotych dofinansowania na projekty w zakresie badań nad COVID-19 w ramach konkursu ogłoszonego przez Rektora.

Komisja konkursu na najlepsze projekty w zakresie badań nad COVID-19 rekomendowała do dofinansowania 30 wniosków na kwotę ok. 1,5 mln zł, czyli o ponad 300 tys. zł wyższą, niż zakładana wcześniej w regulaminie. Z uwagi na wagę problemu, do którego rozwiązania przyczynią się projekty naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostaną one dofinansowane.

W konkursie udział mogli wziąć naukowcy, którzy zaplanowali badania podstawowe związane z: patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19; mechanizmami zakażania; psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

Lista laureatów:

 1. Prof. UAM dr hab. Mikołaj Lewandowski - Centrum NanoBioMedyczne, "Nanobiosensor wirusa SARS-CoV-2 z detekcją w świetle UV";
 2. Dr  Alicja Warowicka - Centrum NanoBioMedyczne, "Związki protoberberynowe z Chelidonium majus L. jako potencjalne środki przeciwwirusowe w walce z SARS-CoV-2";
 3. Dr Tomasz Skrzypczak - Centrum Zaawansowanych Technologii, "Wpływ kompleksu gamma-sekretazy na proces wiązania się SARS-CoV2 do receptorów błonowych";
 4. Dr Magdalena Zabielska - Wydział Anglistyki, „Leczenie COVID-19 u pacjenta” a „Nie lekceważmy zagrożenia "koronką"” – Specjalistyczny dyskurs medyczny raportowania przypadków a dyskurs zapożyczony komputerowo w ujęciu komparatywnym na podstawie polskojęzycznych fachowych publikacji medycznych oraz forów internetowych jako przykład zachowania społecznego w czasach pandemii COVID-19;
 5. Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak - Wydział Biologii, "Konsekwencje infekcji wirusem SARS-CoV-2 w ludzkich komórkach trzustki otrzymanych w wyniku różnicowania  komórek macierzystych";
 6. Dr Andonis Karachitos - Wydział Biologii, "System drożdżowy do przeszukiwania inhibitorów głównej proteazy SARS-CoV-2";
 7. Prof. dr hab. Johannes Bluijssen - Wydział Biologii, "Wykorzystanie całogenomowej charakterystyki odpowiedzi immunologicznej w komórkach nabłonka węchowego pacjentów z COVID-19 do oceny klinicznej i strategii leczenia";
 8. Prof. dr hab. Bernard Juskowiak - Wydział Chemii, "Opracowanie nowej metody detekcji wirusa SARS-CoV-2 stosując metodę LAMP-DNAzym";
 9. Dr Marta Ignasiak-Kciuk - Wydział Chemii, "Badanie mechanizmu uszkodzenia białka S otoczki koronawirusa Sars-CoV-2 wykorzystując promieniowanie z zakresu UV-Vis i powszechne sensybylizatory";
 10. Prof. UAM dr hab. Małgorzata Rybka - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, "Covid-19 – Czarna seria ciągle trwa. Medialny obraz koronawirusa i jego oddziaływanie społeczno-polityczne";
 11. Prof. dr hab. Ewa Nowak -Wydział Filozoficzny, "Służby medyczne w warunkach moralnej paniki, stresu i traumy podczas pandemii COVID-19 (studium podwójnego wzorca)";
 12. Prof. UAM dr hab. Jan Hauke - Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej, "Zróżnicowanie postaw społecznych w sferze usług edukacyjnych w czasie pandemii A";
 13. Dr Michał Rzeszewski - Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej, "Wirtulna Rzeczywistość jako bezpieczna przestrzeń społeczna w czasie pandemii";
 14. Prof. dr hab. Paweł Churski - Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej, "Wpływ pandemii na pozycję cudzoziemców na rynku pracy dużej aglomeracji miejskiej";
 15. Prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, "Zmiany w budżecie czasu wolnego i zachowaniach wolnoczasowych mieszkańców dużych miast w wyniku pandemii COVID-19";
 16. Prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, "Rozwój gospodarki 4.0 jako instrument łagodzenia skutków pandemii COVID-19  ze szczególnym uwzględnieniem zmian stosunków pracy";
 17. Prof. UAM dr hab. Dorota Piontek - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, "Przekazy medialne w czasie pandemii COVID-19 jako predyktor dezinformacji i strachu społecznego";
 18. Prof. zw. dr hab. Radosław Fiedler - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, "Polityki zdrowotne w dobie pandemii COVID-19: od współpracy do rywalizacji międzynarodowej";
 19. Prof. zw. dr hab. Jerzy Konieczny - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce";
 20. Dr Marcin Styszyński - Wydział Neofilologii, "Społeczne skutki pandemii Covid-19 w krajach Bliskiego Wschodu";
 21. Prof. UAM dr hab. Jaromir Jeszke - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, "Patocenoza a COVID-19. Konteksty środowiskowe i kulturowe pandemii w Polsce";
 22. Dr Dariusz Drążkowski - Wydział Psychologii i Kognitywistyki, "Wpływ autoperswazji na intencje zaszczepienia się na COVID-19";
 23. Dr Julita Wojciechowska - Wydział Psychologii i Kognitywistyki, "Strategie kontrolne matek wobec zachowań jedzeniowych dzieci w warunkach izolacji społecznej ";
 24. Dr hab. Emilia Soroko - Wydział Psychologii i Kognitywistyki, "Czy dzienniczkowe interwencje autonarracyjne podczas pandemii COVID-19 przyczyniaja się do poprawy zdrowia psychicznego?";
 25. Prof. UAM dr hab. Anna Słysz - Wydział Psychologii i Kognitywistyki, "Psychologiczne konsekwencje doświadczania pandemii COVID-19: wczesne nieadaptacyjne schematy a zdrowie psychiczne i dobrostan";
 26. Dr Łukasz Skoczylas - Wydział Socjologii, “Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii” – realizacja praktyk religijnych w czasie pandemii";
 27. Dr Dorota Irena Mroczkowska - Wydział Socjologii, "W kieracie pandemicznej codzienności: dynamika obszarów granicznych w trzech typach organizacji w Polsce";
 28. Prof. dr hab. Marek Krajewski - Wydział Socjologii, "Życie codzienne Polaków w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 i po jej zakończeniu. Przeobrażenia praktyk i społecznych oczekiwań";
 29. Prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak - Wydział Studiów Edukacyjnych, "Studenci z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w czasie pandemii koronawirusa COVID-19: trudności – wsparcie – rozwiązania";
 30. Dr Anna Mazurowska - Wydział Studiów Edukacyjnych, "Covid-19 a funkcjonowanie ucznia. Analiza codziennych nawyków i zachowań prozdrowotnych uczniów kończących klasę 3. i 7. szkoły podstawowej".

Czytaj artykuł na uniwersyteckie.pl