Data publikacji w serwisie:

Czasopismo Society Register w bazie Scopus

Pod koniec maja czasopismo Society Register (Wydział Socjologii UAM) założone siedem lat temu otrzymało informację o pozytywnej ocenie o dodaniu do bazy Scopus. W czerwcu czasopismo powinno być już widoczne w bazie.

SOCIETY REGISTER to międzynarodowe recenzowane czasopismo, które publikuje w języku angielskim artykuły empiryczne, konceptualne i teoretyczne, wnoszące znaczący wkład w dziedzinę wszystkich dziedzin nauk społecznych, w tym: socjologii, ekonomii, politologii, psychologii, kulturoznawstwa, edukacji i polityki społecznej .

Redaktor naczelny dr Mariusz Baranowski: Uważaliśmy, że potrzebne jest – choć nam odradzano z powodu olbrzymiej podaży tytułów na akademickim rynku – forum niezależnej i krytycznej wymiany myśli między badaczkami i badaczami z nauk społecznych, które spełniałoby najwyższe standardy prac badawczych, a jednocześnie wspierałoby głos społeczności naukowej z krajów półperyferii i peryferii światowej nauki.

Przejdź do czasopisma na platformie PressTo.

Dostęp do czasopisma jest bezpłatny.