Data publikacji w serwisie:

Czym jest dla Ciebie udział w protestach obywatelskich? - wyniki konkursu

Zakład Socjologii Cywilizacji Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nawiązując do tradycji socjologicznych badań biograficznych poznańskiego ośrodka socjologicznego, ogłosił w dniu 22 listopada 2020 roku konkurs na relacje z udziału w jesiennych protestach obywatelskich. Do momentu zamknięcia konkursu 14 lutego br. wpłynęło 12 prac oznaczonych godłami.

Wszystkie prace, choć w różnym stopniu, spełniały merytoryczne wymogi organizatorów, czyli dotyczyły problematyki, która była przedmiotem konkursu. Prace liczyły sobie od 4 do 39 stron. Miały rozmaite formy: swobodnej narracji na zadany temat, odpowiedzi na pytania konkursowe, dziennika,  a nawet eseju i autoanalizy.  Dwie prace dodatkowo zawierały kilka zdjęć z protestów. Prace nadesłało 10 kobiet i 2 mężczyzn. Wśród autorek i autorów dominowały osoby z pokolenia dwudziesto- i trzydziestolatków. Najmłodsza z uczestniczek miała 21 lat, najstarsza 50. 8 osób mieszka lub studiuje w Poznaniu, 4 w innych miastach Wielkopolski (Grodzisk Wielkopolski, Puszczykowo, Września). Zdecydowana większość uczestników to studenci, doktoranci i pracownicy naukowi poznańskich uczelni oraz nauczycielki.

Komitet Konkursowy postanowił przyznać I nagrodę w wysokości 3000 zł pracy oznaczonej godłem „Freiheit", II nagrodę 2000 zł pracy oznaczonej godłem „Supernova". Komitet postanowił, że zamiast III nagrody przyzna trzy równorzędne wyróżnienia po 300 zł pracom oznaczonym godłami „Arthosis", „Oluś" i „Rumcajsowa". O takiej decyzji Komitetu (jury) zadecydowała suma rankingów indywidualnych, sporządzonych odrębnie przez każdą z jego członkiń. Dwie prace nagrodzone prace uzyskały w nim powyżej 20 punktów, trzy wyróżnione powyżej 10 punktów.

Zakład Socjologii Cywilizacji UAM rozpoczął wstępną analizę zgromadzonego materiału badawczego. Zespół badawczy będzie koncentrował się na socjologicznej i lingwistycznej analizie nadesłanych prac, korzystając przy tym m.in. z narzędzia jakościowej analizy danych MAXQDA oraz koncentrując się na fenomenologicznej analizie doświadczenia, jakim był udział w protestach.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Wydziału Socjologii UAM.