Data publikacji w serwisie:

Darmowe warsztaty z tworzenia mediów dla wykładowców UAM

W ramach projektu Uniwersytet Jutra podnoszącego kompetencje kadry UAM zespół Uniwersyteckiego Studia Filmowego przygotował dwa kursy związane z problematyką tworzenia zasobów medialnych.

Każdy z kursów jest realizowany w modelu b-learningowym odwróconej klasy. Część online realizowana przez udostepnienie zasobów szkoleniowych na platformie Moodle poprzedza stacjonarne warsztaty w studiu nagrań USF (al. Niepodległości 24) i pracowni komputerowej OWKO (Collegium Minus UAM).

KURS I (nabór grudzień 2021)
„Tworzenie materiałów wideo na potrzeby dydaktyki online”

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i rozwój kompetencji pozwalających wykładowcom akademickim tworzyć efektywne dydaktycznie materiały wideo w amatorskich warunkach oraz integrować je z codzienną praktyką pedagogiczną na uczelni. Kurs prowadzi przez każdy etap tworzenia materiału: planowanie, realizację nagrań, montaż i postprodukcję oraz publikację.

KURS II (nabór grudzień/styczeń 2021)
„Warsztaty mediów cyfrowych dla początkujących”

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i kształtowanie kompetencji potrzebnych w tworzeniu prostych materiałów dydaktycznych w formie dźwiękowej, graficznej i wideo, a także przekazanie dobrych praktyk pracy ze sprzętem audio-wideo.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Uniwersyteckiego Studia Filmowego UAM.

Zachęcamy do udziału!