Data publikacji w serwisie:

Debata nad różnorodnością z udziałem JM Rektor UAM

Czy różnorodność się opłaca? Jakie korzyści przynosi obecność cudzoziemców Poznaniowi i jego mieszkańcom? W piątek 27.11.2020 r. o godz. 14.00 JM Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska weźmie udział w debacie prezydencko-rektorskiej "Rola uczelni w budowaniu otwartego i różnorodnego miasta". Będzie można ją oglądać na żywo w telewizji WTK oraz na profilu FB Miasto Poznań.

W murach poznańskich uczelni studiuje coraz więcej osób z innych krajów Europy i całego świata. Mówią różnymi językami, pochodzą z różnych kultur, wyznają różne religie. Czy takie umiędzynarodowienie uczelni jest dobre dla nich samych i dla miasta? Jakie może przynieść korzyści i jakie stawia wyzwania?

Nad tymi zagadnieniami dyskutować będą uczestnicy piątkowej debaty: Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta, oraz rektorzy i rektorki poznańskich uczelni publicznych, w tym rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Bogumiła Kaniewska.