Data publikacji w serwisie:

Dr Dorota Masłej z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej z najważniejszą polską nagrodą językoznawczą

Z radością informujemy, że dr Dorota Masłej z Instytutu Filologii Polskiej UAM otrzymała Nagrodę Wydziału I PAN im. Kazimierza Nitscha za książkę „Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej” (Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020). Nagroda jest przyznawana co 4 lata i pozostaje najbardziej prestiżową polską nagrodą przyznawaną za prace w dziedzinie językoznawstwa.

Do tego wyróżnienia ksiażkę zgłosiło Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN. W uzasadnieniu zgłoszenia stwierdzono, że monografia ta „wprowadza do polskiej nauki nowe wątki i metody, jest wzorem filologicznej akrybii i wielopłaszczyznowej analizy, a wreszcie odkrywa na nowo zapomniany przez dziesięciolecia staropolski tekst, który okazuje się dowodem na zachodzenie w średniowiecznej polszczyźnie procesu wernakularyzacji. Termin ten, oznaczający uzyskiwanie przez język zdolności tekstotwórczych, jest jednocześnie nazwą ważnego obecnie w europejskiej lingwistyce mediewistycznej tematu. Autorka monografii nie tylko po raz pierwszy podejmuje go na gruncie polskiej filologii, ale czyni to – w rekomendowanej do nagrody książce – w sposób imponujący świadomością metodologiczną i głębią penetracji intelektualnej.

W rezultacie nauka polska, wraz z ukazaniem się rekomendowanej książki, otrzymuje znakomitą i innowacyjną edycję niezwykle trudnego rękopiśmiennego zabytku, jego nowe odczytanie i interpretację, ale przede wszystkim udaną adaptację na grunt filologii rodzimej narzędzi i metod badawczych stosowanych do badania tego typu tekstów w nauce europejskiej, co może się okazać czynnikiem inspirującym historyków języka do podejmowania badań nad innymi tekstami dwujęzycznymi. Całość jest napisana doskonałą prozą naukową, nienagannie wydana, uzupełniona faksymile rękopisu w skali jeden do jeden i osobno załączoną transliteracją przestrzenną, pozwalającą kolejnym badaczom na obcowanie z zabytkiem wzorowo udostępnionym do dalszych badań, który w świetle rekomendowanej książki, okazał się bardzo ważny w dziejach języka polskiego – pokazuje bowiem głębokie podobieństwo procesów równolegle zachodzących w wernakularnych językach w średniowiecznej Europie”.

Dr Dorota Masłej pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UAM.

Na stronie Komitetu Językoznawstwa PAN wraz z komunikatem o Nagrodzie zamieszczono referat dr Masłej, który wygłosiła na posiedzeniu plenarnym Komitetu Językoznawstwa PAN w październiku br.

Książka dostępna jest na stronie Wydawnictwa „Poznańskie Studia Polonistyczne”.