Data publikacji w serwisie:

Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula w najnowszym materiale promocyjnym od European Research Council

Z okazji Dnia Matki Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała specjalny materiał wideo dotyczący zasad ubiegania się o granty ERC dla matek, które przebywały na urlopie macierzyńskim. W jednym z filmów wystąpiła dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula, biolog molekularny, dyrektorka Centrum Regulacji Genomu UAM, która opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z ubieganiem się o grant.

ERC Starting Grant skierowany jest do młodych naukowców, posiadających tytuł doktora od 2 do 7 lat. Okres ten może być wydłużony, m.in. w przypadku kobiet posiadających dzieci – o 18 miesięcy na każde dziecko urodzone przed lub po uzyskaniu tytułu doktora, a w przypadku dłuższego urlopu, o właściwie udokumentowany okres tego urlopu. Tak skonstruowane zasady dają większe szanse na pozyskanie grantu młodym badaczkom, które ze względu na urodzenie dziecka musiały zdecydować się na przerwę w karierze naukowej. Do gronach tych osób należy dr Kamieniarz-Gdula, która o swoim doświadczeniu związanym z aplikowaniem opowiada w nowo opublikowanym filmie od ERC. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem:

Czytaj również: Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula. Tam i z powrotem (z ERC) | Uniwersyteckie.pl