Data publikacji w serwisie:

Dr hab. Olena Klenina nagrodzona w Bułgarii

Dr hab. Olena Klenina z Wydziału Historii otrzymała Złoty Wiek – nagrodę za wybitny wkład w kulturę i naukę Bułgarii. To najwyższe wyróżnienie, jakie może otrzymać obcokrajowiec w tym kraju. Naukowczyni od 28 lat prowadzi badania w Archeologicznej Ekspedycji UAM Novae.

„Złoty Wiek” – pieczęć Cara Simeona Wielkiego otrzymują twórcy i artyści za ich wkład w rozwój bułgarskiej kultury i duchowości, wyjątkowe dokonania oraz konsolidację bułgarskiej kultury i tożsamości narodowej. W tym roku uhonorowano 24 osoby, wśród nich tylko dwóch obcokrajowców – dr hab. Olenę Kleninę, archeolożkę i historyczkę z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Tomasa Frama – tłumacza literatury bułgarskiej na język niemiecki i dziennikarza.

Laureatka odebrała „Złoty Wiek” w Bułgarskim Instytucie Kultury przy Ambasadzie Republiki Bułgarii w Warszawie. W laudacji ambasador Margaritya Ganeva podkreśliła długoletni staż i osiągnięcia dr hab. Oleny Kleniny w badaniach nad historią i kulturą Bułgarii w ramach wieloletniej współpracy naukowej w Międzynarodowej Ekspedycji Archeologicznej „Novae” UAM. Wysoko oceniła jej działalność edytorską i wydawniczą, a także popularyzację wiedzy w Bułgarii i Polsce.

Dr hab. Olena Klenina od 2017 roku kieruje ekspedycją „Novae”, gdzie wiele lat wcześniej prof. Stefan Parnicki-Pudełko i dr Andrzej Biernacki odkryli duży kompleks biskupi. W późniejszych latach z udziałem i pod kierownictwem laureatki odkryto kilka unikalnych zabytków – łaźnie w obozie legionowym, jedne z największych na Limesie Dolnodunajskim, oraz unikatowe armamentarium, czyli arsenał wojskowy.

Autor tekstu: Ewa Konarzewska-Michalak, Uniwersyteckie.pl