Data publikacji w serwisie:

Dr inż. Anna Juras z grantem NCN

Dr inż. Anna Juras z Wydziału Biologii UAM została laureatką OPUS 24+LAP/Weave – konkursu na projekty badawcze, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

W ramach konkursu OPUS 24+LAP/Weave finansowanie otrzyma 11 polskich zespołów badawczych. Dzięki grantowi laureaci zrealizują projekty we współpracy z naukowcami z Czech i Austrii.

Wśród nagrodzonych znalazła się dr inż. Anna Juras, która poprowadzi prace nad projektem „Wykorzystanie analiz bioarcheologicznych do rekonstrukcji pochodzenia i mobilności populacji ludzkich z epoki późnego brązu i wczesnego żelaza z Europy Środkowej”, we współpracy z dr. Edvardem Ehlerem z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Zobacz pełną listę laureatów konkursu NCN OPUS 24+LAP/Weave

Fot. Adrian Wykrota