Data publikacji w serwisie:

Dr inż. Paulina Błaszkiewicz laureatką konkursu SONATINA 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu SONATINA 7. 38 młodych badaczek i badaczy otrzyma granty na realizację dwu- i trzyletnich projektów. Wśród nich znalazła się dr inż. Paulina Błaszkiewicz z Centrum Nanobiomedycznego UAM.

W siódmej edycji konkursu wnioski o finansowanie projektów badawczych mogli składać naukowcy, którym nadano stopień naukowy doktora w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. W okresie realizacji grantu dla kierownika projektu obowiązkowe jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji grantu, innym niż podmiot, w którym kierownik uzyskał stopień doktora. Musi również odbyć staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy, który pozwoli mu na zdobycie cennej wiedzy i doświadczenia w wysokiej jakości ośrodkach naukowych.

W konkursie SONATINA 7 do NCN zostało złożonych 185 wniosków. Do finansowania zakwalifikowano 38 projektów na łączną kwotę ponad 32 mln zł. Wśród nich znalazł się projekt dr inż. Pauliny Błaszkiewicz pt. „Hybrydowe nanokompozyty na bazie nanocząstek złota jako obiecujące materiały fotoaktywne do skojarzonej terapii fototermicznej/fotodynamicznej - HyPhoto2”, który zrealizowany zostanie w Centrum Nanobiomedycznym UAM.

Pełna lista laureatów konkursu SONATINA 7 dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki: SONATINA 7: granty dla młodych przyznane