Data publikacji w serwisie:

Dr Jolanta Kowalska-Kuś z dofinansowaniem w ramach konkursu Miniatura 7

Narodowe Centrum Nauki opublikowało trzecią listę rankingową konkursu MINIATURA 7. Wśród laureatów, którzy otrzymają finansowanie badań, znalazła się dr Jolanta Kowalska-Kuś z Wydziału Chemii UAM.

Do finansowania wyłonionych zostało 55 wniosków na łączną kwotę ponad 2 mln złotych. Laureaci będą mogli przeznaczyć środki na realizację pojedynczych działań naukowych: badań wstępnych/pilotażowych, staży naukowych lub wyjazdów badawczych czy konsultacyjnych.

Laureatka z UAM, dr Jolanta Kowalska-Kuś, dofinansowanie przeznaczy na wykonanie badań wstępnych/pilotażowych w ramach projektu „Karbonizat węglowy z pirolizy opon jako katalizator procesu otrzymywania solketalu”.

Pełna lista rankingowa dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki.