Data publikacji w serwisie:

Dyskurs populistyczny - publikacje naukowców z UAM

Ukazały się dwie publikacje będące efektem pracy zespołu badawczego realizującego grant badawczy NPRH "Populistyczny dyskurs polityczny w polskiej sferze publicznej":

  1. „Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia" (pod red. Agnieszki Stępińskiej i Artura Lipińskiego)
  2. Populist Discourse in the Polish Media" (pod red. Agnieszki Stępińskiej).

Autorami rozdziałów w obu publikacjach są pracownicy i doktoranci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obie publikacje dostępne są w wersji elektronicznej w otwartym dostępie - można je pobrać w wersji PDF ze strony internetowej projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami.