Data publikacji w serwisie:

Eksperci OBWE/ODIHR na WNPiD

W odpowiedzi na zaproszenie polskich władz i w oparciu o ustalenia przedwyborczej Misji powołanej do oceny potrzeb, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE/ODIHR wysłało Misję Obserwacyjną na nadchodzące wybory parlamentarne w Polsce, które odbędą się 15 października 2023 roku. ODIHR obserwuje wybory w naszym kraju już po raz szósty (od 2007 roku). Misja Obserwacyjna w Polsce zapewnia kompleksową analizę całego procesu wyborczego. Jej członkowie gościli 9 października na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM wspólnie z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zorganizowało dla Obserwatorów Misji Długoterminowych dwa spotkania z ekspertami i ekspertkami z UAM. W dyskusji udział wzięli:

  • Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa prof. dr hab. Andrzej Stelmach,
  • Dyrektorka Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz,
  • Rzecznik Praw i Wolności Akademickich prof. dr hab. Robert Kmieciak,
  • Prodziekan ds. studenckich prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski,
  • Prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz.

Drugie spotkanie (on-line) odbyło się z Głównym Zespołem Analityków w warszawskiej centrali. W trakcie tego spotkania jako eksperci wypowiedzieli się: Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Dyrektorka Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz, Prodziekan ds. nauki prof. dr hab. Maciej Walkowski, Prodziekan ds. studenckich prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM dr hab. Grażyna Strnad.

Spotkania koncentrowały się wokół m.in. istniejących ram prawnych i konsekwencji ostatnich zmian, przeprowadzania wyborów, środowiska i retoryki kampanii, sposobu finansowania kampanii, udziału obserwatorów.

Raport zawierający tymczasowe ustalenia misji obserwacyjnej zostanie opublikowany na stronie internetowej ODIHR.

Fot.: Biuro Informacji i Promocji WNPiD, mgr Natalia Strzemkowska