Data wydarzenia:

Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję naukowo-dydaktyczną pt. "Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia".

Konferencja online odbędzie się dnia 19 listopada 2020 r.

Głównym celem konferencji jest prezentacja i wymiana dotychczasowych doświadczeń uczelni, związanych z kształceniem w obszarze geografii społeczno-ekonomicznej na kierunku Geografia zgodnych z wymogami Polskich Ram Kwalifikacji, a w szczególności wypracowanie działań, mających na celu podniesienie jakości kształcenia studentów na tym kierunku studiów. Pozwoli to zidentyfikować dotychczasowe problemy, jak również pojawiające się szanse rozwojowe i wyzwania stojące przed edukacją w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. Przedmiotem obrad będzie określenie miejsca i roli geografii społeczno-ekonomicznej w podnoszeniu jakości kształcenia geografów, a także dyskusja nad przyszłością geografii społeczno-ekonomicznej jako dyscypliny naukowej w procesie dydaktyki geografii.

Konferencja jest bezpłatna i odbędzie się dnia 19 listopada 2020 r. w formie zdalnej na platformie MS TEAMS

Link do spotkania https://cutt.ly/zgZAqpM

który będzie dostępny 19.11. 2020 (czwartek) od godziny 9.00

Więcej informacji i program można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

https://wgseigp.amu.edu.pl/konferencja-geo-spol-eko