Data publikacji w serwisie:

Gwiazdy Nocy Naukowców dla pracowników UAM

24 września odbyła się wielkopolska Noc Naukowców. Jednym z jej elementów była gala zorganizowana z okazji 15-lecia tego wydarzenia. Podczas uroczystości odbywającej się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej wręczone zostały statuetki „Gwiazda Nocy Naukowców”.

Wyróżniono osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do sukcesu Nocy Naukowców, a które na co dzień pracują na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Przyrodniczym, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytecie Ekonomicznym i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN oraz w Instytucie Genetyki Człowieka PAN.

Z ramienia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nagrody otrzymali:

  • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów UAM. Pan Rektor od wielu lat wspierał i wpiera Noc Naukowców najpierw na Wydziale Biologii UAM, jako naukowiec oraz członek władz wydziału, a obecnie jako prorektor odpowiedzialny za formalną stronę przedsięwzięcia. Wraz z zespołem z Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej, bardzo chętnie dzielił się naukową wiedzą z liczną publicznością odwiedzającą Wydział Biologii UAM.
  • dr Renata Popiołek z Sekcji Promocji w Centrum Marketingu UAM, która z Nocą Naukowców związana jest od ponad 10 lat - w czasach studenckich jako pomoc przy organizacji stosika europejskiego, potem jako pomoc w organizacji wydarzenia w UAM, w późniejszych latach jako koordynator uczelni odpowiedzialny za program i komunikację wewnętrzną. Od 2 lat koordynator grantu odpowiedzialny za organizację całego przedsięwzięcia na UAM.
  • dr Magdalena Barańska, koordynator Nocy Naukowców na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Związana z Nocą Naukowców od wielu lat. Pani doktor odpowiedzialna jest za przygotowanie propozycji wydziałowych, komunikację z naukowcami, nadzór nad powstającymi materiałami oraz formalne rozliczenie projektu.

Dr Popiołek, dr Barańska, rektor Wallas odbierają statuetki podczas gali Nocy Naukowców 2021 Od lewej: dr Renata Popiołek, dr Magdalena Barańska, prof. dr hab. Tadeusz Wallas - prorektor ds. kadr i rozwoju odbierający nagrodę w zastępstwie prorektora ds. projektów badawczych i doktorantów UAM.

W tym roku Noc Naukowców miała w przeważającej części formułę online. Materiały przygotowane przez partnerów wydarzenia można oglądać na stronie: https://www.poznan.nocnaukowcow.pl/2021/

Materiały UAM dostępne są na: https://www.youtube.com/channel/UCHcCIV5dV8y4_XLhAyToKVQ/videos

Zachęcamy do oglądania!

Fot. Politechnika Poznańska