Data publikacji w serwisie:

I Debata poznańska z udziałem profesorów UAM

W środę 9 grudnia 2020 r. o godz. 15:00 w formule online odbędzie się pierwsze wydarzenie z cyklu DEBATY POZNAŃSKIE. Uczestnicy rozmawiać będą o tym jak Miasto Poznań radzi sobie w dobie pandemii. W debacie udział wezmą m.in. naukowcy z UAM: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek - geograf miast oraz prof. dr hab. Waldemar Kuligowski - antropolog kulturowy.

W ostatnich tygodniach i miesiącach wielu naukowców, ekspertów i praktyków z różnych dziedzin stara się zebrać informacje, jak radzą sobie z pandemią miasta, ich władze i mieszkańcy.
W związku z tym pojawia się także i w naszym mieście potrzeba interdyscyplinarnej debaty pod hasłem „Poznań wobec pandemii”. U jej podstaw leży lepsze rozeznanie istoty trwającej pandemii w kontekście praktycznych wniosków dla funkcjonowania i rozwoju Poznania w dłuższej perspektywie czasu.
Dzisiaj, co zrozumiałe, dużo uwagi poświęcamy bieżącemu reagowaniu, głównie w celu ograniczenia pandemii i jej skutków. Jednak obok działań wymuszonych presją bieżących potrzeb, konieczne jest także – już teraz – przemyślenie i podjęcie działań, środków politycznych, opracowanie strategii i planów, przygotowujących Poznań na okres po pandemii.