Data publikacji w serwisie:

II miejsce dla UAM w rankingu uczelni pod kątem dostępności cyfrowej

Nasz uniwersytet zdobył II miejsce w rankingu polskich uczelni pod kątem dostępności stron www. W badaniu wzięło udział 50 uczelni wyższych.

Ranking powstał na podstawie raportu przygotowanego przez firmę Kinaole Solutions w okresie luty – marzec 2021. Celem badania było zwrócenie uwagi na kwestię dostępności oraz projektowania uniwersalnego na przykładzie stanu dostępności stron głównych uczelni wyższych w Polsce.

Czym jest dostępność? Jak możemy przeczytać w raporcie, jest to „dostosowywanie produktów, usług (nie tylko tych o charakterze cyfrowym) oraz przestrzeni tak, aby mogła z nich korzystać jak największa liczba osób, również osób z ograniczeniami – stałymi, tymczasowymi lub sytuacyjnymi”. Założeniem jest brak przeszkód w łatwym dostępie do informacji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, np. wzrokowymi, słuchowymi, ruchowymi, zaburzeniami poznawczymi czy niepełnosprawnością intelektualną.

Dostępność jest w Polsce wymogiem prawnym, określonym w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

W badaniu uczelni wyższych wzięto pod uwagę 16 kryteriów występujących w wytycznych WCAG 2.1, które odnoszą się do osób z niepełnosprawnością wzroku: niewidomych (No Vision), niedowidzących (Limited Vision) oraz głuchych (No Hearing).

Nasz uniwersytet uplasował się na II miejscu rankingu.

„Bardzo dobrym sposobem jest zastosowanie narzędzi, które pozwalają na powiększenie tekstu i zmianę kontrastu strony. Plusem również jest rozwijane menu i wewnętrzna przeglądarka.” – tak o stronie głównej UAM wypowiada się jeden z konsultantów Kinaole Solutions, Łukasz Stasiak.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu dostępności cyfrowej uczelni wyższych w Polsce.