Data publikacji w serwisie:

Inauguracja AMU Scientific Advisory Board

Jednym z celów Strategii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2020-2030 jest powołanie Scientific Advisory Board, niezależnej rady doradczej, której zadaniem jest poznanie najważniejszych obszarów działalności UAM oraz doradztwo w zakresie ich rozwoju. 8 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie AMU SAB.

Członków zespołu powitała rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska, przewodnicząca AMU Scientific Advisory Board. Spotkanie prowadziła prorektorka ds. nauki prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk.

Do współpracy w ramach AMU Scientific Advisory Board zaproszeni zostali:

 • prof. Dirk Inze, Ghent University,
 • prof. Jeremy Sanders, Cambridge University,
 • prof. Hans-Jochen Schewier, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
 • prof. Michael S. Vitevich, University of Kansas,
 • prof. Julia von Blumenthal, Humboldt-Universität in Berlin.

Z ramienia UAM w prace AMU SAB zaangażowani są:

 • prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM, przewodnicząca AMU SAB,
 • prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prorektorka ds. nauki,
 • prof. Przemysław Wojtaszek, prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów,
 • prof. Rafał Witkowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej,
 • dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska, kierowniczka Sekcji Operacyjnej i Wsparcia Aplikacji Grantowych,
 • Kamil Frąckowiak, przedstawiciel doktorantów, Szkoła Nauk Ścisłych.

Podczas spotkania gościom zaprezentowano UAM oraz omówiono cele i wyzwania stojące przed AMU Scientific Advisory Board. Prace zespołu skupią się między innymi na rewizji kierunków działań w obszarach objętych Strategią UAM na lata 2020-2030: na rozwoju i strategii internacjonalizacji, zaangażowaniu społeczności uniwersyteckiej w procesy decyzyjne, nawiązywanych współpracach etc. Podczas spotkania podkreślono wagę opinii doradców zewnętrznych oraz wsparcia i wymiany doświadczeń, które stanowić mogą wartościowy wkład w rozwój UAM. Kolejne spotkanie AMU SAB odbędzie się stacjonarnie – w Poznaniu – w październiku bieżącego roku.