Data publikacji w serwisie:

Inauguracja nowego roku akademickiego w Collegium Polonicum w Słubicach

19 października w auli Collegium Polonicum w Słubicach zainaugurowano rok akademicki 2023/2024.

W uroczystości udział wzięli: JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, wiceprezydentka Europa-Universität Viadrina, prof. Dagmara Jajeśniak-Quast, przedstawiciele społeczności akademickiej obu partnerskich uniwersytetów, licznie przybyli goście, przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz studenci uczelni.

W trakcie uroczystości Pani Rektor przedstawiła zebranym prof. Justynę Krauze-Pierz, która od 1 listopada pełnić będzie funkcję pełnomocnika rektora ds. dydaktyki w CP.

Wykład inauguracyjny pt. „Pół wieku pracy na rzecz dialogu. Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa (UNESCO) – historia i najbliższa perspektywa” wygłosiła prof. Violetta Julkowska (Wydział Historii UAM), a o muzyczną oprawę zadbał chór Adoramus pod dyrekcją dr Barbary Weiser-Lady.

Fot. A. Czerneńko