Data publikacji w serwisie:

Jest lutowy numer Życia Uniwersyteckiego

Twarzą lutowego numeru Życia Uniwersyteckiego jest prof. Bogdan Marciniec, wybitny chemik, laureat „polskiego Nobla”, który wytyczył szlak łączący naukę z biznesem na Uniwersytecie.

- WCZT to chyba moje ostatnie, najmłodsze naukowe dziecko. To ciąg dalszy PPNT, który stał się naszą wizytówką w Unii Europejskiej - mówi Rektor UAM w latach 1988-1990, na co dzień smakosz pyrek z gzikiem, twórca chemicznej biblii i ogrodnik z zamiłowania.

W lutowym numerze piszemy o tym, że dr Marcin Runowski we współpracy z grupą badawczą Spektroskopii Optycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu La Laguna w Hiszpanii odkrył nową, nieznaną metodą monitorowania ultra niskiego ciśnienia (próżni) w makro i mikro-skali, przy pomocy spektroskopii luminescencyjnej. Odkrycie to można wykorzystać m.in. w górnictwie do konstrukcji czujnika metanu.

Na naszych łamach fizyk prof. Marek Szafrański, jeden ze 100 najczęściej cytowanych badaczy na UAM opowiada, jak od kuchni wygląda praca fizyka eksperymentalnego. Naukowiec odkrył własności ferroelektryczne w dziesięciu materiałach - tego typu układy wykorzystywane są w technologiach kosmicznych oraz w lotnictwie.

Z kolei prof. Anna Musiała, najmłodsza profesorka na Wydziale Prawa i Administracji uważa, że nie ma wolności ani standardów w nauce prawa pracy. Laureatka Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe dzieli się swoimi obserwacjami i doświadczeniami.

Informujemy także, że prof. UAM Monika Miazek-Męczyńska wydała drugi tom fraszek inspirowanych sentencjami łacińskimi: „Silva rerum 2 czyli łacina bryka w puszczach, w zagajnikach”. Obie książki, które cieszą się popularnością udowadniają, że łacina wcale nie jest nudna.

W numerze wracamy również do interesującego projektu “Gdy nauka jest kobietą”. Prof. Grażyna Gajewska pozyskała grant z Université Paris Dauphine, który pozwoli poszerzyć obszar badań o doświadczenia naukowczyń pracujących na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Fizyki.

Inna z kobiet, Martyna Szymańska, doktorantka IV roku Wydziału Chemii, laureatka stypendium rektora dla najlepszych doktorantów oraz ministerialnego Preludium opowiada o projekcie poświęconym metaloterapeutykom, które stosuje się do zwalczania chorób nowotworowych lub pochodzenia bakteryjnego, a w świat Dalekiego Wschodu przenosi nas - dr Iga Rutkowska, laureatka Nagrody Specjalną za zasługi dla Miasta Sakata. Tym, razem odsłania przed nami kulisy japońskiego teatru kabuki

Na koniec polecamy artykuł Joanny Jodełki o hrabinie Helenie z Dąmbskich Święcickiej, żonie Heliodora Święcickiego, założyciela i pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego. To opowieść o kobiecie, która oświadczyła się swojemu ginekologowi.

To oczywiście tylko wybrane artykuły z Życia Uniwersyteckiego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z całym numerem - egzemplarz online dostępny na www.uniwersyteckie.pl